Yeni internet altyapı maceram 2021: Turknet, Türk Telekom, GPON Fiber Cihazı, Turkcell Superonline Superbox

Photo by Denny Müller on Unsplash

Turknet ile geçen güzel yıllar

Türk Telekom altyapı sorgulaması

Yeni altyapım artık: ADSL

Soluğu bölge müdürlüğünde aldım

Merhaba GPON!

Şimdi ne oldu?

Turkcell Superonline Superbox’un kucağına oturduk.

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store