Turkcell mi, Vodafone mu? — Numara Taşıma ve Yüksek Cayma Bedeli İadesi Maceram

Image for post
Image for post

Maceranın Başlangıcı: Turkcell’in Can Sıkması

Numara taşıma fikri: Vodafone’a geçiş

Vodafone Hız Testi: 40 mbps

Vodafone’un Kontrat Yalanı: Daha Zamlı Tarifeye Diretiyor

Turkcell’e Geri Dönüş Hikayesi: Cayma Bedelini Geri Alma

Turkcell’de Mükerrer Başvurular: Numara Taşıma Krizi

Turkcell Hız Testi: 257 mbps

Sonuç Olarak: Turkcell Daha mı İyi?

Written by

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store