iPhone X Cebimdeki Son iPhone Olabilir! IOS Vs Android

Image for post
Image for post

Kamera

Performans & Şarj, Kablosuz Şarj, Hızlı Şarj

Cloud Servisleri: iCloud, Google Drive, Google Fotoğraflar

Uygulamalar: App Store Yurtdışı Sorunu, iMessage, Facetime, Apple Klavye, Gboard, Swiftkey

Güncellemeler

Akıllı Asistanlar: Siri, Google Asistan

Entegrasyonlar: Macbook, Apple TV, Samsung Dex, Android TV, Mi Box, Nvidia Shield TV

Aksesuarlar: Airpods Bozulması, Samsung Galaxy Buds+, Apple Watch, Samsung Galaxy Watch

NFC Ödeme Sistemleri: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay

Güvenlik Çözümleri: Face iD, Parmak izi

Hangisi tercih edilmeli?

Written by

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store