Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com
221 Followers

221 Followers

 • Can YİĞİTEROL

  Can YİĞİTEROL

  SEO ve İçerik Yönetim Uzmanı

 • Burak Şahin

  Burak Şahin

 • Tuba Karaman

  Tuba Karaman

  Başka bi dünyaya inanan Jr. Copywriter. Ömür Gedik'in şarkı söylediği bu dünyada reklamcı olmak için çalışıyor!

 • minimalist

  minimalist

  bir toplum --> https://www.minimalistler.com

 • abi

  abi

 • Sezai Özdemir

  Sezai Özdemir

  Omurgalı, insan

 • Safa Paksu

  Safa Paksu

  Hi folks here is my medium. I’m a story, i’m a life and i’m a player in this world. So welcome to my dream.

 • Özer Wrzl Dölekoğlu

  Özer Wrzl Dölekoğlu

  c:/internet.zip, Founder of limk.com, Rüzgâr & Deniz’s dad, Guitar Hero. Daily bits: https://twitter.com/wrzl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store