En İyi Müzik Programı Hangisi? Apple Music, Spotify, Youtube Music Karşılaştırmalı İnceleme

Image for post
Image for post

Ses Kalitesi ve Ekolayzır

Image for post
Image for post
Photo by Denisse Leon on Unsplash

Uygulama Kalitesi ve Kullanıcı Deneyimi

Image for post
Image for post
Photo by Sara Kurfeß on Unsplash

Yapay Zeka ve Öneriler

Image for post
Image for post
Photo by Markus Winkler on Unsplash

Arşiv Genişliği

Image for post
Image for post
Photo by Thomas Kolnowski on Unsplash

Listeler ve Sosyal Paylaşım

Image for post
Image for post
Photo by Prateek Katyal on Unsplash

Şarkı Sözleri ve Bilgiler

Image for post
Image for post
Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Çevrimdışı Müzik

Image for post
Image for post
Photo by Daniel Cañibano on Unsplash

Entegrasyonlar

Image for post
Image for post
Photo by Tim Umphreys on Unsplash

Fiyat

Sizlerin de bu noktalarda deneyimlerini duymayı çok isterim. Aşağıdaki yorum bölümüne düşüncelerinizi bırakabilirsiniz.

Written by

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store