Blog Yazarı Nasıl Olunur? Blog Açma, Para Kazanma ve İçerik Taktikleri…

Bu devirde Blog yazmaya başlamaya değer mi?

Blog nasıl açacağım? Maliyeti nedir? Hangi platformu kullanmalıyım?

Nasıl açacağım?

Blogumu açtım, şimdi nasıl özelleştireceğim?

Ne yazacağım ve nasıl para kazanacağım?

Merhaba, ben Fatih Özdemir. Blog yazıyor, arada fotoğraf-video çekiyor, her fırsatta geziyor ve freelance dijital projeler tasarlıyorum. https://fozdemir.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store